Integrale kindertherapie

Door de vele aanmeldingen kan ik op dit moment geen nieuwe kinderen meer plaatsen.

Door bij te sturen in het bewegen, de verbinding tussen het kinderlijf en  - brein te herstellen en het kind sociaal-emotioneel te ondersteunen kunnen fysieke klachten, stress, niet gewenst - of niet begrepen gedrag als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Integrale kindertherapie

Een kinderlijf is net een fabriek. Alles in het lijf en brein is met elkaar verbonden, en hangt met elkaar samen. Elke prikkel heeft gevolgen voor het totale functioneren van het kind: hoe het denkt, hoe het zich voelt en hoe het doet. Integrale kindertherapie is een therapievorm die uitgaat van het totale kindbeeld.

Als het kinderlijf niet goed werkt, zal het kind zich mentaal-emotioneel minder prettig voelen. Wanneer het kind emotioneel uit evenwicht is, zal het eerder last hebben van lichamelijke klachten.

Wanneer kan integrale therapie ondersteunen?

De problemen die voor behandeling in aanmerking komen zijn divers. Fysieke aandoeningen, maar ook sociaal-mentaal-emotionele problemen zijn zeer goed te behandelen. Wanneer het kind niet lekker in zijn vel zit, is het meestal een samengaan van allerlei oorzaken.

Omdat elk kind uniek is, zal geen één behandeling hetzelfde zijn, maar op maat gemaakt op het kind.