Lezingen en workshops


CRKBO geregistreerd docent


De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. Carla van Wensen verzorgt interactieve lezingen en workshops voor o.a leerkrachten, (ortho)pedagogen, (kinder)psychologen, therapeuten, hulpverleners, ouders en kinderen.

Voor meer info over lezingen en workshops klik hier: Methode Kind in Evenwicht

Boek een lezing of workshop