Mijn boeken

 

De ik-fabriek (2e druk)

ISBN: 9789085606819 
Uitgeverij SWP Amsterdam/ Nino boeken 
Prijs: € 19.50 

De Ik- fabriek, laat je lijf en hersenen samenwerken en maak ik-kracht

http://www.swpbook.com/1980#.WVNxw-lpzIU
 

Onder andere verkrijgbaar bij:
Bol.com
Swpbook.com
Libris.nl
Ieder mens heeft ik-kracht. Ik-kracht betekent dat je jezelf, wat er ook gebeurt, rustig en ontspannen kunt voelen. Ik-kracht geeft je zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat alles wat je doet gewoon een beetje vanzelf gaat.
Ik-kracht ontstaat wanneer je hersenen en je lijf goed met elkaar samenwerken en elkaar helemaal begrijpen. Het bijzondere is dat je ik-kracht helemaal zelf kunt maken. Dat doe je met je ik-fabriek, en daar gaat dit boek over.
Via opdrachten, oefeningen, verhaaltjes, spelletjes en tips, samengevat in een overzichtelijk schema, ontdek je hoe jouw ik-fabriek werkt en hoe je heel veel ik-kracht kunt maken. Je leert wat meehelpt om jou een veilig of prettig gevoel te geven, om je beter te kunnen concentreren, minder te wiebelen op je stoel of hoe je beter kunt slapen.

Op basis van haar kennis van verschillende behandelmethoden én de ervaring die zij opdeed in haar praktijk met kinderen en jongeren met niet-begrepen lichamelijke klachten of gedrag, heeft Carla van Wensen dit boek samengesteld. Het geeft kinderen van 8 tot 12 jaar, ouders, leerkrachten, kindercoaches en kindertherapeuten inzicht in de samenhang tussen lijf en hersenen en biedt handreikingen om de samenwerking daartussen soepel te laten verlopen.


Opgroeien in evenwicht

ISBN: 9789088505386 
Uitgeverij SWP te Amsterdam 
Prijs: € 32.50 

Onder andere verkrijgbaar bij:
Bol.com
Swpbook.com
Libris.nl

Begin november 2014 is het boek  'Opgroeien in evenwicht' uitgegeven door uitgeverij SWP te Amsterdam. 

Lekker in je vel zitten houdt in dat je flexibel om kunt gaan met de prikkels en informatie die op je afkomen. Welke rol spelen gevoelens en emoties hierbij? Wat is veiligheid? Hoe werkt het immuunsysteem en wat zijn de gevolgen van een verstoring ervan? Welke invloed heeft voeding op de ontwikkeling van een kind? Soms heeft een kind slechts een klein zetje nodig om zijn evenwicht weer te hervinden. Soms gaat er vanaf de basis wat mis en lukt het een kind niet meer zijn balans te hervinden en ontstaan er door de uitputting in het kinderlijf en kinderbrein steeds meer klachten en problemen. Een groeiend aantal ouders klopt aan bij huisartsen, kinderartsen, opvoedbureaus of andere hulpverleners zoals kindercoaches of natuurgeneeskundigen. En dikwijls is ieder dan vanuit zijn eigen vakgebied bezig met het bestrijden van het symptoom zonder te begrijpen waarom een kind last heeft van bepaalde fysieke klachten of moeilijk gedrag vertoont. Om kinderen nog beter te kunnen ondersteunen is het van belang dat men er zich bewust van wordt dat alles in een kinderlijf met elkaar samenhangt. Dit handboek brengt professionals die werken met jonge kinderen wellicht op een nieuw spoor en biedt ook ouders handvatten om het gedrag van hun kind beter te kunnen begrijpen.

Carla van Wensen (1967) heeft een praktijk voor integrale kindertherapie. Zij heeft zich na haar opleiding tot fysiotherapeut en later manueel therapeut, gespecialiseerd in het werken met kinderen en huilbaby’s. Daarnaast volgde zij verschillende opleidingen in de natuurgeneeskunde, toegepaste kinesiologie, NLP en NEI therapie. 

Leidraad voor dit boek zijn de verhalen van kinderen en ouders uit haar eigen praktijk voor Integrale kindertherapie in Limmen.

 

Recencies

Vanuit een holistische visie wordt beschreven hoe een kind informatie en overige prikkels ontvangt en verwerkt. Als er hierbij iets misgaat, kan dat gevolgen hebben voor het totale functioneren van het kind op het sociale, emotionele en fysieke vlak. Na inleidende hoofdstukken over het jonge kind en de bouwstenen in hun ontwikkelingsproces wordt onder andere ingegaan op thema's als veiligheid, gevoelens en emoties, immuunsysteem, voeding, gevoeligheid, zuurstof, aanleg en erfelijkheid en gedrag. De verhalen van ouders en kinderen uit de praktijk van de schrijver voor kindertherapie zijn richtinggevend voor de behandelde onderwerpen geweest. Een helder geschreven boek met veel praktisch bruikbare adviezen om kinderen evenwichtig te laten opgroeien; voor ouders en opvoeders.

Drs. P.C.B. de Jager, NBD/Biblion

Carla van Wensen is opgeleid in zowel de reguliere gezondheidszorg (fysiotherapie en manueel therapie) als in de complementaire gezondheidszorg (o.a. NEI/Integra therapie), en dit is terug te zien in haar boek. Ze beschrijft tien factoren, bouwstenen, die in haar optiek van invloed zijn op het welbevinden van kinderen. De bouwstenen die zij beschrijft zijn: Veiligheid, Gedachten-Gevoelens-Emoties, Immuunsysteem, Voeding, Wervelkolom-Spieren, Gevoeligheid, Zuurstof, Water, Aanleg-Erfelijkheid, Energie en Gedrag. Zij onderbouwt het belang van deze bouwstenen met argumenten uit verschillende hoeken. De ene keer komen deze argumenten uit de reguliere medische wetenschap, dan weer uit de homeopathie of andere alternatieve stromingen. Vaak ligt er wetenschappelijk onderzoek ten grondslag aan wat zij schrijft, soms zijn dit omstreden uitkomsten vanuit het perspectief van de reguliere medische wereld. Zo is zij kritisch over het vaccineren van kinderen en met name zuigelingen en breekt zij een lans voor co-sleeping (samen slapen van kinderen en ouders). Het mooie van dit boek is dat de auteur de lezer telkens opnieuw uitdaagt om bij ongewenst en zorgelijk gedrag bij kinderen voorbij het gedrag te kijken en op zoek te gaan naar de oorzaak van het gedrag. Wat zit er achter, wat maakt dat dit kind zich op dit moment in deze context zo gedraagt. Zij gebruikt hierbij de metafoor van de ijsberg. Het gedrag is wat we zien, maar er zit nog heel veel onder dat gedrag wat we niet kunnen zien. Richten we ons alleen op het gedrag, dan blijft de oorzaak van het gedrag onder de oppervlakte bestaan. We doen dan aan symptoombestrijding zonder het echte probleem op te lossen. Door te kijken naar de bouwstenen, naar de onderlinge balans en je af te vragen welke van de bouwstenen niet optimaal aanwezig is kun je ontdekken waar disbalans is ontstaan tussen draagkracht en draaglast. Per bouwsteen werkt zij uit wat het effect is als deze bouwsteen onvoldoende of juist overmatig aanwezig is en biedt zij handvatten hoe de balans hersteld kan worden. De uitleg is helder en duidelijk en wordt veelvuldig afgewisseld met sprekende voorbeelden uit haar eigen praktijk, praktische tips en oefeningen die zowel door ouders als professionals gebruikt kunnen worden. - Marielle Stutterheim, Integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut, Kindercoach, Jongerencoach.
 

 


Help ik voel zo veel!  8e druk is uit!

ISBN: 978 90 8560 601, 96 pagina's, 8e druk 
Uitgeverij SWP Amsterdam/ Nino boeken 
Prijs: € 16.50 

Onder andere verkrijgbaar bij:
Bol.com
Swpbook.com
Libris.nl

Soms wordt alles wat er om je heen gebeurt je te veel. Dan voel je zo veel. Je kunt het niet meer stoppen. Je kunt er bijvoorbeeld boos van worden, verdrietig of druk. Of je krijgt hoofdpijn, pijn in je oor of buikpijn.

Kinderen krijgen zeer veel informatie en prikkels te verwerken. Wanneer deze prikkels op een goede manier worden gefilterd, is er niets aan de aan de hand. Een groeiend aantal kinderen blijkt echter gevoelig te reageren en raakt overprikkeld. 

Dit boekje is speciaal geschreven voor (hoog)gevoelige en snel overprikkelde kinderen van circa 7-11 jaar, betrokken ouders, onderwijzers en/of hulpverleners. Door middel van spelletjes, opdrachten, vragen, tips en verhaaltjes kunnen kinderen ervaren en ontdekken hoe het te veel voelen en overprikkeld raken bij hen ontstaat en hoe zij er anders mee om kunnen gaan.

Carla van Wensen heeft een praktijk voor Integrale kindertherapie. Eerder schreef zij Stotterkit.

Recensie Carla Muijsert- van Blitterswijk: auteur van verschillende boeken over nieuwetijdskinderen en docent post HBO opleiding ‘Kindercoach in het onderwijs’ voor leerkrachten.

"‘Help…, ik voel zoveel’ helpt kinderen op een speelse en aansprekende manier om te gaan met hun hooggevoeligheid en te ontdekken wie ze zelf zijn. Dat maakt ze sterk en geeft zelfvertrouwen. … Het boek is tevens een aanrader voor alle kinderen die graag wat steviger in hun schoenen willen staan."


NBD|Biblion recensie
Lees-leer-denk-schrijf-doe-boek voor kinderen die te veel voelen/gevoelig zijn en 'anders dan anders' voelen. Uitgelegd wordt hoe dit ontstaat en wat er aan te doen is. Deze uitgave is overzichtelijk ingedeeld in 26 hoofdstukken met onderwerpen als voelsprieten, energiebaan borstelen, bescherm je eigen plek, wat zijn jouw kwaliteiten, ontspannen en oppeppers. Via vragen, opdrachten, extra uitleg, spelletjes, ontspanningsverhalen en -oefeningen, voorbeelden en tips leren kinderen ontdekken hoe het te veel voelen bij hen ontstaat en hoe zij er anders mee om kunnen gaan. Deze worden met duidelijke, speels getekende pictogrammen aangegeven. Tekeningen en tekst zijn in paars gedrukt op een witte achtergrond. Naast een informatie- en opdrachtenboek is deze uitgave ook meteen een verwerkingsboek waarin ruimte gemaakt is om te schrijven en te tekenen. Het boek heeft een zeer positieve insteek en kan gevoelige kinderen net die 'boost' geven die ze nodig hebben. Steun, hulp en vertrouwen van ouder of begeleider kan het zelfvertrouwen verder stimuleren. De auteur heeft een praktijk voor integrale kindertherapie. Eerder schreef zij 'Stotterkit'*. Het is een zeer bruikbare uitgave die op geen enkele (speciale) basisschool zou mogen ontbreken. Vanaf ca. 7 t/m 11 jaar. S. Mulders (NBD|Biblion recensie) 

Een deel van de opbrengst van het boek Help... ik voel zoveel ging in 2012 en 2013 naar de Sinterklaasbank.
 


Stotterkit

ISBN: 978 90 8560 5966 
Uitgeverij SWP Amsterdam/ Nino boeken 
Prijs: € 12.90 

Onder andere verkrijgbaar bij:
Bol.com
Swpbook.com
Libris.nl

Stotteren is niet leuk. Eigenlijk kun je bijna nooit zeggen wat je voelt en bedoelt. Dit kan ervoor zorgen dat je het geloof in jezelf verliest. In dit boekje wordt uitgelegd dat wat je denkt over jezelf en hoe je denkt, ook te maken kan hebben met stotteren. Wanneer je weet hoe het stotteren bij jou werkt, kun je er anders mee omgaan. Je zult je daardoor in ieder geval rustiger voelen en meer ontspannen, waardoor het spreken gemakkelijker gaat.Dit boekje is speciaal geschreven voor stotterende kinderen van circa 7-11 jaar, betrokken ouders en/of hulpverleners. Door middel van opdrachten, spelletjes, tips en verhaaltjes kunnen kinderen ervaren en ontdekken hoe het stotteren bij hen werkt. De verhaaltjes kunnen voorgelezen worden of afgeluisterd via de pc/mp3 speler. Wanneer de ouder dit boekje samen met het kind doorneemt, krijgt de ouder meer zicht op wat het stotteren met het kind doet.In Stotterkit combineert Carla van Wensen, haar werkervaring met haar eigen ervaringen met stotteren. Dit boekje is een goede aanvulling op de bestaande stottertherapie en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het positief zelfbeeld van het kind waardoor het anders met zijn stotteren kan omgaan.

http://www.stotterkit.nl/NBD/Biblion recensie
Niemand vindt stotteren leuk. Logopedist en stottertherapeut zijn zeker van nut, maar er is meer heeft de schrijfster zelf ervaren. Door middel van opdrachten, spelletjes, oefeningen, tips en verhaaltjes leren kinderen ontdekken hoe stotteren bij hen werkt en dat 'hoe je denkt over jezelf' en 'wat je denkt' van invloed kan zijn op praten. Steun, hulp en vertrouwen van ouder of begeleider kan het zelfvertrouwen verder stimuleren. De tekst is met veel inlevingsvermogen, respect en overdrachtsplezier geschreven en kan een aanvulling zijn op de bestaande stottertherapie. Duidelijke indeling in hoofdstukjes met onderwerpen als oorzaken, ademhaling, lichaamsseintjes, magische hulpjes, houding, de hersenhelften, voeding en ontspannen. Afwisselende bladspiegel met enkele tekeningetjes en een aantal invuloefeningen; prettig leesbaar (paars getint) schreefloos lettertype met royale interlinie. Vrolijke kleurentekening op het slappe omslag. Drie luisterfragmenten zijn te downloaden op stotterkit.swpbook.com. Een positieve uitgave die stotterende kinderen sterker wil maken en ouders/begeleiders wil laten zien wat stotteren met een kind doet en hoe ermee om te gaan. 

Vanaf ca. 7 t/m 11 jaar.

J.H.J.B. Boelens 

De opbrengst van Stotterkit ging in 2011 en 2012 naar Mariette's child care en de do dare dream foundation.
 


Stotteren doe je niet alleen

ISBN: 9789088504327 
Prijs: € 17.50 

Onder andere verkrijgbaar bij:
Bol.com
Swpbook.com
Libris.nl

'Stotteren doe je niet alleen' uitgegeven door uitgeverij SWP te Amsterdam. Een boek geschreven voor en door stotterende jongeren en de mensen om hen heen. Ilanda de Dood ( logopedist-stottertherapeut) en Carla van Wensen zijn de auteurs.

Elke persoon die stottert, weet dat zijn stotteren niet altijd aanwezig is en dat je vaak ook vloeiend spreekt. Hoe kan dit? In dit boek wordt uitgelegd wat stotteren nu precies is en vind je praktische tips, oefeningen en opdrachten om anders met je stotteren om te kunnen gaan.

Daarnaast wordt door stotterende jongeren zelf verteld hoe verschillende factoren van invloed kunnen zijn op je spreken: wat je denkt, voelt, je fysieke gesteldheid, de mensen om je heen en de situatie waarin je zit. Zij vertellen over hun stotteren en hoe er mee om te gaan in het dagelijks leven. Thema’s zoals bijvoorbeeld: school, vrienden, verliefdheid, ouders en familie komen aan de orde. 

Dit boek maakt inzichtelijk wat er allemaal met stotteren te maken kan hebben. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan een positief zelfbeeld en het meer ontspannen met stotteren kunnen omgaan. Na het lezen van dit boek weet je in ieder geval een ding zeker: stotteren doe je niet alleen! 

Ilanda de Dood is logopedist-stottertherapeut en begeleidt binnen Stotterinterventiecentrum Alkmaar mensen op hun weg naar vloeiender spreken en leven. Carla van Wensen heeft een praktijk voor Integrale Kindertherapie en stotterde zelf. Eerder schreef zij Stotterkit en Help…ik voel zoveel.

"..Door programma's die we gemaakt hebben, besef ik hoeveel impact stotteren kan hebben. Wees sterk en open zeg ik tegen mensen die stotteren. Want goede communicatie, hoe moeilijk die ook verlopen kan, kan vele drempels slechten. Daar helpt dit boekje zeker bij!"!"
Patrick Lodiers, Voorzitter BNN

Recensie
Stotteren doe je niet alleen, want er zijn meer mensen die stotteren. Ook de omgeving heeft er invloed op en als je alleen bent, stotter je meestal niet. Om mensen te helpen ontdekken waar hun stotterprobleem ligt, wordt uitgegaan van een model met vier factoren: denken, spreken, voelen en de omgeving. Na de bespreking van de werking van stotteren wordt ingegaan op bovenstaande factoren. Ook wordt een logopedie-stottertherapie beschreven. Alle hoofdstukken hebben opdrachten en oefeningen (sommige met ruimte voor het invullen van de antwoorden) die erop gericht zijn om meer controle op het stotteren te krijgen en er daardoor meer ontspannen mee om te kunnen gaan. In grijze tekstkaders staan uitspraken van jongeren van ca. 12 t/m 23 jaar met een stotterprobleem. Praktisch en duidelijk boek dat is geschreven voor jongeren die stotteren of op een andere manier met stotteren te maken hebben. Daarnaast ook bruikbaar voor bv. hulpverleners en ouders/verzorgers. Vanaf ca. 13 jaar. - NBD Biblion