Therapie bij (onrustige) baby's

Geboren worden is een heftige gebeurtenis. Het ene moment ligt een baby nog in het warme holletje bij zijn moeder en het volgende moment wordt het door de contracties van de baarmoeder het geboortekanaal ingeduwd. De zwangerschap (voeding tijdens de zwangerschap, ziekte of emoties) en de manier waarop de geboorte plaatsvindt, is van invloed op hoe een kind zich ontwikkelt en hoe het de wereld om zich heen zal bekijken. Wanneer een baby veel huilt of onrustig is kan dit verschillende oorzaken hebben: zoals bijvoorbeeld pijn, krampjes, niet veilig voelen en verdriet.

Manueeltherapie kan dan als rode draad door de behandeling heen lopen. Elke wervel, elke spier en de schedel komt overeen met een bepaald deel van het kinderlijf. Met behulp van zachte bewegingen van deze gewrichten, de spieren en de schedel kan het hele systeem op een positieve manier beinvloed worden waardoor er rust ontstaat: zowel fysiek als emotioneel.

 

Kiss Kinderen

Soms blijkt dat de ligging in de baarmoeder de oorzaak is van de klachten, en soms gaat het allemaal anders dan gewenst tijdens een bevalling. Dan duurt de bevalling (te) lang en is er een ingreep nodig zoals een tangverlossing of moet er gebruikgemaakt worden van een vacuümpomp. Behalve de emoties en de spanning bij zowel de ouders als de baby, kan dit ook fysieke pijn opleveren. Door de overrekking op de banden en de kapsels van de nekwervels ontstaat er een scheefstand waardoor informatie niet goed wordt doorgegeven naar de hersenen. Pijn bij bewegen, maar ook hoofdpijn en duizeligheid kunnen het gevolg zijn. Dit syndroom staat bekend onder de naam KISS: Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. Deze kinderen kunnen hier jaren later nog last van hebben. Elke aanraking in het nek-hoofd-halsgebied levert dan spanning op. Het dragen van een sjaal, naar de kapper gaan of haren wassen wordt nauwelijks verdragen. Ook kunnen deze kinderen evenwichtsproblemen hebben (veel struikelen), een achterstand in de motoriek hebben of onzeker gedrag vertonen. Met behulp van integrale therapie kun je de fysieke en emotionele dysbalans herstellen.

 

De behandeling

De behandeling zal bestaan uit een mix van verschillende werkvormen. Denk aan bijvoorbeeld manueel therapie in combinatie met reflexintegratie om de fysieke problemen aan te pakken en aan NEI, ontspanningstechnieken en bijvoorbeeld bloesemtherapie om de emotionele dysbalans te herstellen.

 

Meer info over KISS-Kidd syndroom

Wanneer blijkt dat bij baby’s of jonge kinderen de bovenste nekwervels verminderd of beperkt beweeglijk zijn, kan dit allerlei nare gevolgen hebben zoals huilen en ontroostbaar zijn, slaapstoornissen, reflux of een overstrekte houding. 
Door de beperkte beweeglijkheid van een nekwervel zullen de zenuwen die bij deze nekwervel horen geïrriteerd raken of in de verdrukking komen. Prikkels en informatie die via de zenuwen naar de bijbehorende zintuigen en de hersenen gestuurd worden, zullen hierdoor verminderd of juist versterkt doorgegeven worden. Kinderen kunnen motorische problemen krijgen of moeite om hun evenwicht te bewaren doordat er iets misgaat met de informatieoverdracht vanuit de nek naar de hersenen. Er is dus niets mis met de hersenen zelf. Doordat de nekwervels minder meebewegen kan een kind pijn hebben in de nek. Ook kan een kind gevoeliger raken op de zenuwen die bij de zintuigen horen: een kind kan gevoeliger worden voor licht, geluiden of aanrakingen. Dan vindt een kind het bijvoorbeeld niet fijn wanneer zijn haren gewassen worden of wanneer het een trui over het hoofd aan moet trekken. Wanneer een nekwervel verminderd of beperkt beweeglijk is, kan het gebeuren dat een kind een voorkeurshouding gaat ontwikkelen. Deze voorkeurshouding is de stand die voor het kind het meest makkelijk aan te nemen is en hem zo minder of geen pijn oplevert. Wanneer de voorkeurshouding niet gecorrigeerd wordt, zie je bij kinderen soms een afgeplat hoofdje of een scheve houding ontstaan. Ook bewegen deze kinderen soms asymmetrisch; dan gebruikt een kind bijvoorbeeld zijn rechterarm en -been veel minder dan zijn linkerzijde. Dit beeld is bekend geworden onder de naam KISS-syndroom: kopgewrichteninvloed bij stoornissen in de symmetrie. Henk Mohr is een manueel therapeut die in Nederland veel aandacht besteedt aan dit onderwerp. Gottfried Gutmann (arts) en Heiner Biedermann (orthopedisch chirurg en manueel geneeskundige) zijn de eerste artsen die hier onderzoek naar hebben gedaan. Zij hebben aangetoond dat er een relatie is tussen leer- en gedragsproblemen enerzijds en de verminderde beweeglijkheid van de nekwervels anderzijds.

Problemen in de bovenste nekwervels kunnen ontstaan wanneer tijdens de bevalling de wervelkolom in de verdrukking komt, bijvoorbeeld als gevolg van een keizersnede of een vacuüm- of tangverlossing. Ook kan een heel snelle of juist een heel langzame bevalling dit soort problemen met de gewrichten veroorzaken. Soms ontstaat het KISS-syndroom al in de baarmoeder, wanneer een baby daar te weinig ruimte heeft.

 

Kenmerken KISS-syndroom

• voorkeurshouding;
• slaapproblemen; 
• asymmetrie in motorische kenmerken (altijd op één kant slapen, asymmetrische arm- of beenbewegingen, voorkeurskant bij borstvoeding);
• overstrekte houding bij liggen en staan;
• scheve, afgeplatte schedel; 
• veel huilen en nagenoeg ontroostbaar zijn;
• al heel vroeg willen staan;
• niet willen kruipen (billenschuiver); 
• niet graag lijken te knuffelen;
• druk, onrustig, driftig; 
• koude handjes en voetjes; 
• slikklachten, kwijlen;
• moeizame ontlasting; 
• protesthuilen (bijvoorbeeld bij aan- en uitkleden).

 

KIDD-syndroom

Wanneer het KISS-syndroom niet op jonge leeftijd herkend wordt, kan dit gevolgen hebben voor de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Kinderen kunnen last krijgen van chronische hoofdpijn en concentratiestoornissen waardoor ze niet goed meekomen op school. Deze kinderen zijn vaak trager dan andere kinderen in hun denken en spreken. Vaak bewegen ze zich houterig waardoor ze regelmatig vallen of struikelen en minder goed mee kunnen komen met sporten. Ook kan er sprake zijn van problemen met de (fijne) motoriek zoals schrijven, veters strikken of hinkelen. Tevens kunnen deze kinderen boos en onrustig gedrag laten zien: ze zijn snel geïrriteerd en overprikkeld. Wanneer het KISS-syndroom wordt vastgesteld op peuter- of kleuterleeftijd spreekt men van een KIDD-kind: kopgewrichteninvloed bij dyspraxie en dysgnosie. Dyspraxie betekent onhandig, lomp bewegen. Een (jong) kind leert en ontdekt de wereld om hem heen met name door te doen. Wanneer een kind fysieke beperkingen heeft zal dit gevolgen hebben voor zijn ontwikkeling. Het kind wil wel op ontdekkingstocht gaan, maar wordt hierin tegengewerkt door zijn lijf. Vaak gaat dyspraxie dan ook gepaard met dysgnosie: beperkte kennisontwikkeling.

 

Kenmerken KIDD-syndroom

• vaak hoofdpijn, schoolhoofdpijn;
• grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd; 
• kinderen zijn vaak houterig en stijf;
• veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties;
• slechte concentratie, het kind vergeet snel een opdracht;
• leerproblemen, slechte ruimtelijke oriëntatie, dyscalculie;
• slecht slapen, het kind lijkt aan weinig slaap genoeg te hebben;
• onzeker, onrustig, het kind heeft veel aandacht nodig;
• problemen met fietsen, balanceren, hoogtevrees;
• onrustig, driftig, snel ontstemd.

 

Reflexintegratie

Vaak blijkt dat de baby of het kind nog last heeft van één of meerdere niet geintegreerde reflexen.  Het klachtenbeeld (en de symptomen) van Kiss/Kidd kinderen heeft veel overeenkomsten met de klachen en problemen die optreden als gevolg van niet geintegreerde spinale reflexen. Werkvormen/Reflexintegratie